Hangi olay hangi ilkeler doğrultusunda yapıldı

Hangi olay hangi ilkeler doğrultusunda yapıldı

Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan olaylar -Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması -Etibankın kurulması -Denizbankın kurulması -Sümerbankın kurulması -Milli Koruma Kanununun çıkarılması -Özel girişimcilere ait kurumların millileştirilmesi İnkılapçılık ilkesi doğrultusunda yapılan olaylar -Şapka Kanununun çıkarılması-Kılık-Kıyafette yapılan değişiklikler -Latin Alfabesinin kabulü-Latin Rakamlarının kabulü -Takvim,saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi -Hafta tatilinin Cuma … Devamını oku…

Ülkemizde bulunan kültürel miras ögeleri

Ülkemizde bulunan kültürel miras ögeleri

Kültürel miras; Kültürel miras veya kültür mirası daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel değerlere sahip olduğuna inanılan eserlere verilen genel bir isimdir. Örneğin; Resimler,heykeller,Arkeolojik eserler,Kitabeler veya doğal yollarla oluşmuş sitler gibi eserler adetler,törenler, bilimsel veya sanatsal olan üniversal değerlere sahip olan her şeye denir. kültür mirası üç sınıfta gruplandırılır: Anıtlar: Bu gruba mimari yapılar, … Devamını oku…

Coğrafya kelimesini ilk kez milattan önce 3 yüzyılda hangi filozof kullanmıştır?

Coğrafya kelimesini ilk kez milattan önce 3 yüzyılda filozof Eratosthenes kullanmıştır, Eratosthenes (Eratosten) (MÖ 276 MÖ 194 ) Yunan matematikçi , coğrafyacı, astronom ve filozoftur.

Coğrafya kelimesini ilk kez milattan önce 3 yüzyılda filozof Eratosthenes kullanmıştır, Eratosthenes (Eratosten) (MÖ 276 MÖ 194 ) Yunan matematikçi , coğrafyacı, astronom ve filozoftur. Eratosthenes, geography (Türkçeye Arapça üzerinden Yunancadan geçen coğrafya) kelimesini kullanan ilk kişidir ve coğrafya biliminin temellerini atmıştır. Ayrıca enlem ve boylam sistemini icat etmiştir. Dünyanın çevresini hesapladığı bilinen ilk insandır. … Devamını oku…

Fırtına, Sel, Hortum Gibi Doğal Afetlerden Korunma Yolları

Doğal Afetlerden Korunma Yolları (Fırtına, Sel, Hortum) Fırtınalar en büyük felaketlere, genellikle  şiddetli hava koşullarına hazırlıklı olmayan bölgelerde yol açar.

Doğal Afetlerden Korunma Yolları (Fırtına, Sel, Hortum) Fırtınalar en büyük felaketlere, genellikle  şiddetli hava koşullarına hazırlıklı olmayan bölgelerde yol açar. Kasırgaların yolları üzerinde yaşayanlar tehlikenin farkındadırlar. Bir uyarı yayınlandığında hemen harekete geçirdikleri güvenlik sistemleri vardır. Ancak küresel ısınma, dünyadaki fırtınaların dengesinin bozulması yönünde  tehdit oluşturduğu için. Giderek daha çok bölgede düzenli olarak tehlikeli hava koşulları … Devamını oku…

Dünyanın merkezinde yer alan tabakaya ne denir

Dünyanın merkezinde yer alan tabakaya Barisfer, Ağır Küre veya Çekirdek denir; Ortalama kalınlığı 3400 – 4000 km olan Dünya`nın merkezindeki en ağır maddelerin bulunduğu tabakadır. Bu tabakanın büyük bir kısmını Fe ve Ni elementleri oluşturur ve sıcaklık 50000C civarındadır. Bu sıcaklıkta bütün maddeler gaz veya sıvı halde olması gerekirken yüksek basınçtan dolayı katıya yakın haldedir.

Canlıların üzerinde yaşadığı katman hangisidir

Yerküre modelini incelediğimizde Dünya`nın karalar ve sulardan oluştuğunu görürüz. Yeryüzündeki karalar YER KABUĞUNU oluşturur.

Canlıların üzerinde yaşadığı katman tüm gezegenimizi kaplayan katmana taş küre denir. Taş kürenin diğer adı litosferdir. Örneğin: İnsanların bastığı yer, aslanların zebraları avladığı otlaklar, Kuşların konduğu ağaçlar taş kürede yer alır. Yerküre modelini incelediğimizde Dünya`nın karalar ve sulardan oluştuğunu görürüz. Yeryüzündeki karalar YER KABUĞUNU oluşturur. Yer kabuğuna TAŞ KÜRE denir. Yerküredeki mavi renkli kısımlar suları temsil … Devamını oku…