Tanzimat döneminin en gür sesli şairi | Namık Kemal

Tanzimat döneminin en gür sesli şairi, Namık Kemal 21 Aralık 1840 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya geldi. Babası Yenişehirli Mustafa Asım Bey, annesi bir Arnavut olan Fatma Zehra Hanım’dır. Tanzimat döneminin en önemli düşünce, sanat ve siyaset adamlarından birisidir. “Toplum için sanat” anlayışını benimsemiştir. Sanatı, toplumun Batılılaşması için bir araç olarak kullanmıştır. Eserlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmayı amaçlamıştır. … Devamını oku…

Barrington Moore Jr kimdir? “Burjuvazi yoksa demokrasi de yoktur” kimin sözü

“Burjuvazi yoksa demokrasi de yoktur” sözü Barrington Moore Jr aittir. Barrington Moore Jr, (12 Mayıs 1913 – 16 Ekim 2005)  Amerikalı bir politik sosyologdu ve ormancı Barrington Moore’un oğludur. Diktatörlük ve Demokrasinin Sosyal Kökenleri ile ünlüdür. Tarihsel sosyoloji’nin en önemli temsilcilerinden. Harvard’ta rusya araştırmaları bölüm başkanlığı yapmıştı. 16 ekim 2005 tarihinde 92 yaşındayken yaşama gözlerini kapadı. diktatörlüğün ve demokrasinin toplumsal kökenleri adlı … Devamını oku…

Toplumsal olgular ancak başka toplumsal olgularla açıklanabilir

Durkheim

Durkheim, Fransız sosyolog, sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır. Durkheim insanın doğadan bağımsızlaşması sebebiyle, “toplumsal sistemlerin çevresel etkenlerden bağımsız” olarak incelenebileceğini savunmuştur. Durkheim’a göre toplumsal olgular ancak diğer toplumsal olgular ile açıklanabilir, Biyolojik, coğrafi ve psikolojik etkenlerle açıklanamazlar. Bu miras, çevre sosyologlarını “biyofiziksel çevrenin görmezlikten gelinmesi” ile mücadele etmek zorunda bırakmıştır. Aslında, Durkheim biyolojik indirgemeciliğe karşı çıkmaya çalışırken … Devamını oku…

Monojenistlerin Savunduğu Teori

odevvebilim logosu

Monojenistlerin Savunduğu Teori, Monojenist görüşe göre yeryüzündeki diller tek kaynaktan çıkmıştır. İnsanın tek bir kökene sahip olduğu yani tek bir ortak atadan geldiğini savunan görüş. polijenizm ise tek bir orta atadan türemeyi kabul etmez.

Eğer burada durup daha ileri gitmeyeceksek niçin bu noktaya kadar geldik

David Hume’un sözü "Eğer burada durup daha ileri gitmeyeceksek niçin bu noktaya kadar geldik"

David Hume’un sözü “Eğer burada durup daha ileri gitmeyeceksek niçin bu noktaya kadar geldik” Eğer umudunuzu kaybettiyseniz de, aklınıza David Hume’un şu sözü gelsin: “Eğer burada durup daha ileri gitmeyeceksek, niçin bu noktaya geldik?” Zira tam herkes gibi bir şeylere olan umudunuzu kaybettiğinizde karşılaştığım bu söz, neden umut etmekten vazgeçeyim ki? düşüncesini akla getirir. Yoruldukça … Devamını oku…

Mevlana Hangi Dönemde Yaşamıştır : Mevlana Celaleddin-i Rumi

Mevlana Hangi Dönemde Yaşamıştır : Mevlana Celaleddin-i Rumi

Mevlana Hangi Dönemde Yaşamıştır, sorusunun cevabı kesinlikle selçuklu dönemidir arkadaşlar. Mevlana Celaleddin-i Rumî eserleri, yaşamı itibarıyla hakkında en çok araştırma yapılan mutasavvıflardan birisidir. Yaşadığı dönem, Türkiye Selçuklu Devletinin son dönemi olması Sultanlar, Melikler, Emirlerle yakın münasebette bulunması itibarıyla, Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin hayatı dönemin siyasî durumunun açıklanması açısından önem arz etmektedir. Mevlana hakkında detayli kişisel bilgi … Devamını oku…