Toplumsal olgular ancak başka toplumsal olgularla açıklanabilir

REKLAM

Durkheim, Fransız sosyolog, sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır. Durkheim insanın doğadan bağımsızlaşması sebebiyle, “toplumsal sistemlerin çevresel etkenlerden bağımsız” olarak incelenebileceğini savunmuştur. Durkheim’a göre toplumsal olgular ancak diğer toplumsal olgular ile açıklanabilir, Biyolojik, coğrafi ve psikolojik etkenlerle açıklanamazlar. Bu miras, çevre sosyologlarını “biyofiziksel çevrenin görmezlikten gelinmesi” ile mücadele etmek zorunda bırakmıştır.

Aslında, Durkheim biyolojik indirgemeciliğe karşı çıkmaya çalışırken sosyal bir indirgemecilik ortaya koymuştur. Bu geleneği takip eden klasik sosyoloji geleneği içinde, Durkheim’ın “toplumsal olgular ancak diğer toplumsal olgular ile açıklanmalı” hükmü nedeniyle “fiziksel dünya dışlanmıştır”