Tüzük çıkarma yetkisi kime aittir

REKLAM

Tüzük, Bir kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlere tüzük denir. Bakanlar kurulunca çıkarılır ve tıpkı kanunlar gibi cumhurbaşkanının imzasından sonra aksine bir hüküm yoksa Resmi Gazetede yayınlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer.