Eğer burada durup daha ileri gitmeyeceksek niçin bu noktaya kadar geldik

REKLAM

David Hume’un sözü "Eğer burada durup daha ileri gitmeyeceksek niçin bu noktaya kadar geldik"David Hume’un sözü “Eğer burada durup daha ileri gitmeyeceksek niçin bu noktaya kadar geldik” Eğer umudunuzu kaybettiyseniz de, aklınıza David Hume’un şu sözü gelsin: “Eğer burada durup daha ileri gitmeyeceksek, niçin bu noktaya geldik?”
Zira tam herkes gibi bir şeylere olan umudunuzu kaybettiğinizde karşılaştığım bu söz, neden umut etmekten vazgeçeyim ki? düşüncesini akla getirir.

Yoruldukça bir adım daha atacak cesareti ve gücü bulamıyoruz kendimizde. Adım atamadıkça, olduğumuz yerde kalıyor, hatta geri dönüp tekrar başka bir adım atmak için planlar yapmaya başlıyoruz. Sonra attığımız yeni adımlardan yeniden yorulmaya başlıyor ve bu döngü içinde debelenip duruyoruz. Ama işte, kendisini yaşama bağlayan umudunu, hayalini gerçekleştirip, başka bir umut için yola çıkanlar, geri dönmeyi düşünmeden hep yeni adımlar atanlar oluyor.
Yaptığı planlar suya düşse de hep adım atmaya devam edenlerin, hayatın karşısına çıkardığı engelleri birer birer aşanların ve aştıkları engelle belirledikleri hedefe doğru hızla koşanların hep adım attıklarını fark ettim. Başarılarıyla dünyaya nam salan insanların da aslında umut ederek başladıklarını öğrendim. Başarının, engellere rağmen umut etmekten vazgeçmemekle mümkün olduğunu bilin…

David Hume (d. 26 Nisan 1711 – ö. 25 Ağustos 1776), İskoç filozof, ekonomist ve tarihçi.

İnsan zihninde olup bitenleri Newton’un deneysel yöntemini uygulayarak, yeni bir insan bilimi kurmayı ve geliştirmeyi öneren Hume, tüm iyi niyetine ve yüksek amaçlarına rağmen, İngiliz empirizminin temel tezlerini koruduğu için son çözümlemede kuşkuculuğa düşmekten kurtulamamıştır. Bizim yalnızca, kendi zihnimizde doğrudan ve aracısız olarak tecrübe ettiğimiz ideleri, duyum ve izlenimleri bilebileceğimizi, bilgide kendi zihnimizin ötesine geçemediğimizi ve bundan dolayı herhangi bir şeyin insan zihninden bağımsız olarak varolduğunu söyleyemeyeceğimizi belirten Hume, insan zihnini bilgi bakımından analiz ettiği zaman, insan zihninin tüm içeriklerinin bize duyular ve deney tarafından sağlanan malzemeye indirgenebileceğini görmüştür, bu malzeme ise algılardan başka hiçbir şey değildir.

Kısacası, David Hume düşüncenin insanlıktaki en önemli şey olduğunu söyleyen bir insandır.

Yorum yapın