Saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlayan gelişmeler nelerdir

REKLAM

- Milletin egemenlik anlayışının güçlenmesi - Teşkilatı esasiye'nin kabül edilmesi saltanatın kaldırılmasında yardımcı olan gelişmelerdir.Saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlayan gelişmeler nelerdir, Saltanat,babadan oğula geçen ülkeyi tek bir kişinin yönetmesine denir.İktidarı tek kişi elinde tutmasıdır.Saltanata benzeyen diğer yönetimler : Monarşi ( mono yunancada tek demek ) ,Padişahlık,Krallık gibi

Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyetin kurulmuştur. Cumhuriyet için zemin hazırlanmış bu sayede saltanat kolaylıkla kaldırılmıştır. Saltanat 1 Kasım 1922′ de halifelikten ayrılarak kaldırılmış bunsan sonra ise Osmanlı resmen sona ermiştir.

Saltanatın kaldırılmasına imkan hazırlayan gelişmeler şunlardır :

– TBMM’nin açılması
– İstanbul hükümetinin sözü ve unvanı yok sayılarak sıradan biriymiş gibi Londra konferansına görüşmeci olarak gitmesidir.
– Milletin egemenlik anlayışının güçlenmesi
– Teşkilatı esasiye’nin kabül edilmesi saltanatın kaldırılmasında yardımcı olan gelişmelerdir.

En son ve en önemlisi ” TBMM ile itilaf devletlerinin aynı günde ve aynı anda çağrılmasıyla saltanat kaldırılmıştır. “

Yorum yapın