Kadının bekleme süresine uymak zorunda kalmadan yeniden evlenmesine imkan sağlayan sebepler

REKLAM

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanan kadının tekrar evlenmesi için beklemesi gereken üç yüz günlük süre iddet müddetidir. Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 gün henüz geçmemişse, nikah günü almaya gitmeden önce iddet müddeti denen bu süreyi tamamlamanız veya bu sürenin tamamlanmasına gerek olmadığını ispatlamanız gerekmektedir.

Medeni Kanun Madde 132’de “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez” hükmünde yer alan bekleme süresi (iddet müddeti), kadın boşandıktan sonra 300 gün içerisinde doğum yaparsa sona ermektedir.

Kadının bekleme süresine uymadan evlenmesi şartları

  • Kadın boşandıktan sonra 300 gün içerisinde doğum yaparsa evlenebilir.
  • Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde ise mahkemece bu süre kaldırılmaktadır.
  • Kanunen boşandıktan sonra 300 gün içinde doğan çocuğun babası eski kocadır. Bu nedenle boşandıktan sonra 300 günlük süre içerisinde yeniden evlenebilmek için gebeliğin ortada olmadığının aile mahkemesi nezdinde tespiti gerekmektedir.