Asliye ceza mahkemesi hangi davalara bakar

REKLAM

Asliye ceza mahkemeleri, TCK’da düzenlenen aşağıdaki suçlar ilgili davalara bakmakla görevlidir:

 • Vergi kaçakçılığı suçları,
 • İhaleye fesat karıştırma suçu,
 • Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
 • Kasten adam yaralama suçu,
 • Taksirle adam yaralama suçu,
 • Cinsel taciz suçu,
 • Cinsel saldırı suçu (TCK md.102/1),
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu,
 • Tehdit suçu,
 • Şantaj suçu,
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu,
 • Konut dokunulmazlığının ihlali suçu,
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu,
 • Hakaret suçu
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu,
 • Hırsızlık suçu
 • Mala zarar verme suçu,
 • Güveni kötüye kullanma suçu,
 • Bedelsiz senedi kullanma suçu,
 • Basit dolandırıcılık suçu (TCK md. 157),
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu,
 • Karşılıksız yararlanma suçu,
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu,
 • Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu,
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu,
 • Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçu,
 • Gürültüye neden olma suçu,
 • İmar kirliliğine neden olma suçu,
 • Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu,
 • Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu,
 • Usulsüz ölü gömülmesi suçu,
 • Parada sahtecilik suçu
 • Mühür bozma suçu,
 • Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçu,
 • Özel belgede sahtecilik suçu,
 • Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu,
 • Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu,
 • Suç işlemeye tahrik suçu,
 • Suçu ve suçluyu övme suçu,
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu,
 • Kanunlara uymamaya tahrik suçu,
 • Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçu,
 • Hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçu,
 • Fuhuş suçu,
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu,
 • Dilencilik suçu,
 • Aynı konutta birlikte oturduğu kişilere kötü muamele suçu,
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu,
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu,
 • Tefecilik suçu,
 • Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu
 • Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu,
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,
 • Görevi kötüye kullanma suçu,
 • Görevi yaptırmamak için direnme suçu,
 • İftira suçu,
 • Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu,
 • Suç üstlenme suçu,
 • Suç uydurma suçu,
 • Suçluyu kayırma suçu,
 • Yalan tanıklık suçu,
 • Yalan yere yemin suçu,
 • Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçu,
 • Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçu,
 • Suçu bildirmeme suçu,
 • Soruşturma veya kovuşturmanın gizliliğini ihlal suçu,
 • Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu,
 • Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu,
 • Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme suçu,
 • Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve ayaklanması suçu,
 • İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçu,
 • Cumhurbaşkanına hakaret suçu,
 • Halkı askerlikten soğutma suçu,
 • Askeri yasak bölgelere girme suçu.