Devlet güvenlik mahkemeleri türk yargı sistemine ilk defa hangi dönemde girmiştir

REKLAM

Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM), Türk hukuk sistemine ilk kez 1961 Anayasası’na 1973 yılında eklenen bir maddeyle girmiş, 1982 Anayasası’nda yeniden getirilmiştir. Bir dönem “cumhuriyeti ve devletin iç ya da dış güvenliğini ilgilendiren” davalara bakmış ancak daha sonra kaldırılmış olan mahkemelerdir.