1982 anayasasında 6771 sayılı yasa ile yapılan değişiklik

REKLAM

1982 Anayasasındaki parlamenter hükümet sisteminin terkedilmesi ve yeni hükümet sistemine geçişi sağlamaktır. Kanunundaki düzenlemelerin büyük çoğunluğu bu amaçla yasama ve yürütmeye ilişkin maddelerde değişikliktir.

6771 sayılı Anayasa değişikliği hakkında Kanun ile 1982 Anayasasındaki yargıya ilişkin üç madde yürürlükten kaldırılmakta ve yedi maddede değişiklik yapılmaktadır. Temel olarak yargının tarafsızlığı vurgulanmakta, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeniden yapılandırılmakta ve askeri yargı tamamen kaldırılmaktadır.

Ayrıca HSYK üyeleri için ilk derece mahkemelerinde yapılan seçimlerin yargıda ciddi sorunlara sebep olması ve Kurulun demokratik meşruiyetinin artırılması gerekçesi HSYK ile ilgili hükümlerin bu pakete girmesini sağlamıştır. Bu çalışmada bu üç başlık başta olmak üzere yargı ile ilgili düzenlemelerin gerekçeleri, konuya ilişkin tartışmalar ve eleştiriler ile öneriler ele alınmaktadır. 16 Nisan 2016 tarihli referandum ile kabul edilen 6771 sayılı Kanuna göre, yapılan değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi olarak birlikte yapılacak ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri belirlenmiştir.

Buna göre bazı hükümler TBMMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte, bazı hükümlerse birlikte yapılacak ilk seçimlere ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girecek. Ancak Kanunda yargı ile ilgili yapılan değişikliklerin de dahil olduğu bazı hükümlerin, diğer maddelerden farklı olarak bu tarihi beklemeden yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. (m.18/c) Böylece referandum sonuçlarına ilişkin YSK kararının Resmi Gazetede yayınlanmasıyla yargı ile ilgili hükümler yürürlüğe girmiştir.