Manda ve himayenin kesin bir dille reddedildiği kongre

Manda ve himayenin kesin bir dille reddedildiği kongre “Sivas kongresidir”. Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’ni açıkladıktan sonra bir çağrı üzerine I. Dünya Savaşı’ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas’ta bir araya gelmesiyle, 4 Eylül 1919 – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal nitelikte bir kongredir. Sivas … Devamını oku…

Anglo sakson hukuk sisteminin uygulandığı ülkeler

İngiltere’de doğmuş olan bu hukuk sistemi, başlıca özellikleri Kıta Avrupası hukuku gibi tedvin edilmemiş olmasıdır. Bu sistemde hukuk, örf ve adet kuralları, çok sayıda mahkeme kararı ve dağınık haldeki çeşitli kanunlardan meydana gelir. Anglo-Sakson hukuku esas itibariyle yazılı olmayıp uygulamaya dayanan niteliktedir. Mahkemelerin vermiş olduğu kararlar bağlayıcı niteliktedir ve izleyen benzer somut olaylara uygulanır. Bu … Devamını oku…

Siyasal ve etnik bakımdan sınıflandırılan dil türleri

Siyasal ve Etnik Bakımdan Dil Türleri Devlet dili Devlet dili, Bir devletin sınırları içerisinde idarede, hukukta, eğitimde, ticarette ve resmî dil gerektiren diğer durumlarda, gerek sözlü gerekse yazılı iletişimde kullanılan dil, devlet dilidir. Resmi dil Resmi dil bir ülkede anayasa veya kanun ile kabûl edilen dili tanımlamak için kullanılan terimdir. Örneğin Türkiye Cumhuriyetinin devlet dili … Devamını oku…

Heykeltıraş mermere ne ise öğretmen de çocuğa odur ne demek

Heykeltraş şekli ve biçimi olmayan mermerlerle uğraşır ve onları bir şekle sokarak onlara birer anlam yükler. Öğretmenler de tıpkı heykeltraşlar gibidir. Öğrenciler de öğretmenler için yoğrulmamış bir hamur gibidir. Öğrencilerini adeta yoğrulmamış, şekilsiz ve biçimi olmayan bir hamur gibi yoğurur ve uzun bir süre içinde onlara bir şekil verir; onların hayata dair bir görüş açısına sahip … Devamını oku…

Çekim edatı olan ile ve bağlama edatı olan ile arasındaki fark nedir?

Çekim edatı olan ile İsim, zamir, isim-fiil ve sıfat-fiilerden sonra gelerek onlarla cümlenin diğer öğeleri arasında ilgi kurarak Çekim edatı özelliğini oluşturur. Bağlama edatı ile, Kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri biçim ya da anlam yönüyle birbirine bağlayan edatdır. Edat ve bağlaç arasındaki en önemli farklardan biri, edatların cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamının bozulması; ancak bağlaçta bu … Devamını oku…

Mute üzerine gönderilen islam ordusunun ilk komutanı

Mute üzerine gönderilen islam ordusunun ilk komutanı “Zeyd bin Harise“ dir. Mute Muharebesi, Doğu Roma İmparatorluğu ile Müslümanlar arasındaki ilk muharebedir. Komutanlar Zeyd bin Harise   Cafer bin Ebu Talib  Abdullah bin Revaha  Halid bin Velid Sonuç Müslüman kaynaklarına göre Müslüman zaferi, Hristiyan kaynaklarına göre Bizans zaferi

Kategoriler Din