Anglo sakson hukuk sisteminin uygulandığı ülkeler

REKLAM

İngiltere’de doğmuş olan bu hukuk sistemi, başlıca özellikleri Kıta Avrupası hukuku gibi tedvin edilmemiş olmasıdır. Bu sistemde hukuk, örf ve adet kuralları, çok sayıda mahkeme kararı ve dağınık haldeki çeşitli kanunlardan meydana gelir. Anglo-Sakson hukuku esas itibariyle yazılı olmayıp uygulamaya dayanan niteliktedir. Mahkemelerin vermiş olduğu kararlar bağlayıcı niteliktedir ve izleyen benzer somut olaylara uygulanır.

Bu sebepten ötürü Anglo-Sakson hukukuna “hâkimler tarafından yapılmış hukuk” (judge-made law) da denmektedir. Bu sistemde Kıta Avrupası sisteminde olduğu gibi kamu hukuku-özel hukuk ayrımı ya da adli yargı-idari yargı ayrımı yoktur, yargı birliği geçerlidir.

Dünya ülkelerinin nüfuslarına göre en yaygın kullanılan hukuk sistemi Anglo-Sakson Hukuk Sistemidir. Anglo-Sakson Hukuk Sistemi, günümüzde.

 • ABD
 • İrlanda 
 • Birleşik Krallık bölgesi
 • İngiltere
 • Galler
 • Kuzey İrlanda
 • Avustralya
 • Yeni Zelanda
 • Bangladeş
 • Hindistan
 • Pakistan, 
 • Güney Afrika
 • Kanada 
 • Hong Kong