Siyasal ve etnik bakımdan sınıflandırılan dil türleri

REKLAM

Siyasal ve Etnik Bakımdan Dil Türleri

Devlet dili

Devlet dili, Bir devletin sınırları içerisinde idarede, hukukta, eğitimde, ticarette ve resmî dil gerektiren diğer durumlarda, gerek sözlü gerekse yazılı iletişimde kullanılan dil, devlet dilidir.

Resmi dil

Resmi dil bir ülkede anayasa veya kanun ile kabûl edilen dili tanımlamak için kullanılan terimdir. Örneğin Türkiye Cumhuriyetinin devlet dili olan Türkçe aynı zamanda Türkiye’nin tek resmî dilidir. Devlet ile birey ve bireyler arasındaki tüm resmî işlemlerin resmî dilde yapılması gerekmektedir.

Ulusal dil

Ulusal dil, bir ulusla fiili ya da hukuken bağlantısı olan bir dildir. Bu terimin kullanımında çok az tutarlılık vardır. Bir ülkenin topraklarında ilk diller olarak konuşulan bir veya daha fazla dile gayri resmi olarak atıfta bulunulabilir veya ülkenin ulusal dilleri olarak mevzuatta belirtilebilir. 

Bölgesel diller ve bölgesel olmayan diller

Bir dilin yapı, sözcük, deyim ve ses yönlerinden değişiklikler gösteren yerel ya da bölgesel biçimi,

Yerli azınlık dili

Göçmen azınlık dili

Uluslararası dil (küresel dil, ortak dil, lingua franca)

Çalışma dili

Yapay diller