Meteliğe kurşun atmak deyimi hangi anlamda kullanılır

REKLAM

Meteliğe kurşun atmak deyimi hangi anlamda kullanılır
2. Abdul Hamid zamanı 10 para metelik

Meteliğe kurşun atmak deyimi Para sıkıntısı içinde bulunulduğunu belirten deyimdir. Parasızlık anlamında kullanılır. Parasız pulsuz kalmak, hiç parası olmamak. “Dün meteliğe kurşun atıyordu, ya bugün…”
“Şu sıralar meteliğe kurşun atıyorum.” Metelik: On para değerinde olan eski bir madenî para

Meteliğe kurşun atmak deyimi tarihçesi
Metelik, osmanlı’nın son zamanlarında enflasyonun da etkisi ile içerisindeki gümüş miktarı azaltılarak basılmış değeri az bir para.

1898 târihinde terkibinde yüzde on gümüş ile bakır alaşımından meydana gelen 10 ve 5 paralık sikkeler basıldı ve bunlara halk arasında yeni metelik denildi.Yeni meteliklerin zamanla azalması ve bozuk para sıkıntısı göstermesi sonucu, 1910’da kabûl edilen bir kânunla 40, 20, 10 ve 5 paralık olmak üzere 100 milyon kuruşluk nikel basıldı. Ayarları binde 980 idi. Eskiden para değeri çok kıymetli olduğundan meteliklerin hesâbı yapılırdı. Zamânımızda kolleksiyon meraklılarının kolleksiyonlarını zenginleştirmek ve hâtıra kıymetinden başka bir işe yaramamaktadır.Ayrıca değerinin düştüğü dönemlerde metelik kelimesi bâzı deyimlere girmiş olup bugün hâlâ geçerliliğini korumaktadır:

Yorum yapın