Kurtuluş savaşının yöntemi ve gerekçesi hangisinde belirtilmiştir

REKLAM

Kurtuluş savaşının yöntemi ve gerekçesi hangisinde belirtilmiştirKurtuluş savaşının yöntemi ve gerekçesi Amasya Genelgesinde belirtilmiştir.

Amasya Genelgesi’nin Milli Mücadele’deki Yeri ve önemi
• Türk İnkılabının “İhtilal safhası”nı başlatmıştır.

• Siyasi,hukuki ve askeri bir direniş başlatmıştır.

• Havza Genelgesi ile uyandırılmış olan ulusal bilinç artık harekete geçirilmiştir.

• İstanbul’un artık Anadolu’nun sesini dinlemesi gerektiği ortaya konulmuştur.

• İstanbul Hükümeti’ne karşı güvenini yitirmiş olan fakat ne yapacağını bilemeyen vatanperver aydınların ve subayların Anadolu’ya geçmesi sağlanmıştır.

• Yurdun her tarafında yeni bir heyecan oluşmuş ve Sivas Kongresi’ne katılmak için delege seçimleri yapılmaya başlanmıştır.

• En karanlık günlerde bir milletin yeniden dirilişine önayak olmuştur.

• Milli Mücadelenin gerekçesi amacı ve yöntemi belirtilmiş daha sonra toplanan bütün kongrelerin ve oluşturulan teşkilatların temeli bu genelgeye dayanmıştır.

• Milli egemenlik ve bağımsızlık mücadelesi birlikte başlatılmıştır.

• İstanbul hükümeti’ne karşı açıkça cephe alınmasına rağmen saltanata açıkça karşı çıkılmamıştır.

Ayrıca bknz — Milli mücadelenin programı nerede hazırlanmıştır

Yorum yapın