Kırmızı civa nedir? ne işe yarar?

REKLAM

KIRMIZI CİVA :))

Civa nedir özellikleri nelerdir?

Gümüş renkli, ağır bir metal olan cıva, oda sıcaklığında (25oC)sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. İnhibitör (enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunur) bu yüzden çok tehlikelidir.
Cıva, hava, su ve toprakta birkaç şekilde bulunur. Bunlar, elementel cıva, inorganik ve organik cıva bileşikleri şeklindedir.

Kullanıldığı Alanlar

  • Termometre (sıcaklık ölçer) ve barometre (basınç ölçen alet) gibi bilimsel aygıtlarda kullanılır. Ancak bu uygulamadan günümüzde vazgeçilmektedir.
  • Civa, platin ve demir hariç diğer metallerle “amalgam” adı verilen alaşımlar yapar. Gümüş, kalay, bakır, çinko ve cıva kullanılarak üretilen amalgam alaşımı dişleri doldurmakta kullanılır. Bu alaşım hazırlandığında elle şekil verilir bir durumdayken zamana bağlı olarak kısa zamanda sertleşmektedir.
  • Kırmızı cıva “(2)” sülfür (HgS) vermilion adı altında kırmızı boya olarak kullanılır. Gemi teknelerinin su altındaki kısmı, bu boyayla boyanarak midye ve istiridyelerin tekneye yapışarak toplanmaları önlenir.
  • Civa buharlı lambalarda kullanılır. Cıva buharlı lambalar, beyaz parlak bir ışık verir. Cıva buharı çok zehirlidir. Koklamak tehlikelidir.
  • Ayrıca, aynaların sırlanmasında, altın ve gümüş üretiminde, tıpta tedavi maddesi olarak cıvadan faydalanılır.
  • Bazı elektrik devre anahtarlarının yapımında da cıva kullanılır

Canlılar üzerine etkileri

Civa, doğada mevcut olan bir elementtir. İnsanlar civayı; yiyeceklerden, çevresel ve endüstriyel ortamlarda ve amalgam bileşiklerinden alırlar. Bazı mikroorganizmalar civayı daha zehirli bir hali olan metil cıvaya dönüştürür. Bu bileşik, çevrede en çok karşılaşılan organik cıva bileşiğidir ve besin zincirinde birikir.

Ayrıca birinci derece cıvaya maruz kalınan besin maddesi, metilcıva içeren balık etidir. Metil cıva, mikroorganizmalarla birlikte, besin zincirinin daha üst organizmalarında birikir.
Cıvanın buharını solumak, insanlarda gelişmekte olan sinir sistemlerine zarar verir. Çoğu insan çevrede dağılmış bulunan cıva nedeniyle, dokularında eser miktarda cıva taşır. Cıvaya maruz kalan insanın zarar görüp görmeyeceği birçok faktöre bağlı olmakla birlikte genelde zehirleyicidir.

Kırmızı civa

kırmızı civa

Bazı bilimsel söylemlere göre aslında kırmızı civa diye bir element türü yoktur. Kırmızı civa diye bilinen elemen farklı norm süreçlerinde ısınmış normal civaya verilen isimdir.
Son 40 yıldır ismi ciddi anlamda geçmeye başlayan kırmızı civa tam anlamıyla herhangi bir ülke tarafından kabul görerek raporlarla kanıtlanmamıştır. Yıllardır varlığı hakkında bilgiler ve efsaneler dolaşmakta olup tıp ve askeriye için kullanılabildığı iddia edilmektedir. Tıp açısından çok yararlı bir madde olduğu söylense de aynı zamanda askeri açıdan da bir o kadar tehlikeli bir maddedir. Ural Dağlarında bulunan bu maddenin Rusya dışına çıkartılarak satışının yapıldığı düşünülmektedir.
Varlığı yıllardır tartışılan bir civa türevidir. Kırmızı Civa, son 40 yıla damgasını vuran dünyanın en gizemli maddesi olarak biliniyor.

‘Kırmızı cıva’ efsanevi bir madde. Bir iddiaya göre çok kuvvetli bir patlayıcı, o yüzden Sovyetler Birliği tarafından nötron bombasının tetikleyicisi olmak üzere üretildi. Bir başka iddiaya göre sadece patlayıcı değil, birliktelik gücü artırmaktan kellerde saç çıkarmaya kadar her işi yapıyor.
Bu efsane dünya çapında bir efsane.

İlk olarak 80’lerin sonlarında Sovyet gazetesi Pravda’da ‘kırmızı cıva’dan söz edildiğine inanılıyor, ama o günden beri bu materyalin ünü almış yürümüş durumda. 
Yalnız sorun şu ki onu kimse görmemiş; bilim dünyası da varlığını reddediyor, hatta gülüyor.
Ama gülmeyenler de var. Mesela 2009 yılında internet aracılığıyla bir ‘bilgi’ yayılıyor. Buna göre 1950-65 yılları arasında üretilmiş Grunding marka televizyonların tüplerinde ‘kırmızı cıva’ olduğu söylentisi dünya çapında etki yaratıyor. Türkiye’de de Habertürk gazetesinin Konya’dan verdiği habere göre vatandaş antikacılara vs. hücum etmiş o yılların üretimi televizyon arıyor. Türkiye’deki söylentiye göre ‘kırmızı cıva’ taa zamanında Hitler tarafından icat edilmiş gizli bir silahtı ve Almanlar onu televizyon tüplerine saklamıştı.
Yine 2009’da Suudi Arabistan’da insanlar 40’lı, 50’li yılların yapımı Singer marka dikiş makinelerine hücum ettiler. Sebep aynıydı, o makinelerde de Hitler’in gizlediği ‘kırmızı cıva’ vardı.
Tabii bu hücumların sebebi, ‘kırmızı cıva’nın kilosunun 300 bin dolarla 1.8 milyon dolar arasında ettiğine dair inançtı.

Kırmızı Civa Ne İşe Yarar

Avrupa’da ilk olarak 1995 yılında Almanya’da ele geçirilen bu maddeyi incelemek üzere ülkenin savunma bakanlığı el koyarak içinde dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan Plütonyumuoranında barındırdığını açıklamıştı. İlk olarak Rusya’nın yön ve hedef belirlenmesi ve radar sinyali kesicisi olarak bu maddeyi kullandığı kamuoyuna yansımıştır. Ayrıca kırmızı toz hale getirilerek Sülfür Vermillion adı altında büyük gemilerin su altındaki kısımlarını boyamak için kullanılır. Yapısında bulundurduğu maddeler açısından Tıp dalında da kullanılmak istenen bu madde hakkında, tarihte insanların kırmızı civayı kullanarak genç gözüküp, daha uzun yaşadıkları söylenmektedir. Patlayıcı yapımında daha az malzeme ile daha fazla etki vermek adına kullanılmak istenen bu madde ülkemizde yakalanarak incelenmek üzere el konulmuştur. İddialara göre bir dönem tüplü televizyonların ve “Singer” marka dikiş makinelerinin içinde bulunduğu belirtilmişti. Günümüzde alıcısının çok olduğu kırmızı civa fiyatı litre bazında 1 Milyon dolar olduğu söylenmektedir.

Yorum yapın