Kadın ve erkek 17 yaşını doldurmadan evlenemez nasıl bir hukuk kuralıdır

REKLAM

odevvebilim logosu

4721 sayılı kanun

A. Ehliyetin koşulları
I. Yaş
Madde 124
Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.

Yorum yapın