AÖF İktisada Giriş-1 Güz Dönemi Ara Sınav Soruları

Açıköğretim İktisada Giriş-1 Güz Dönemi Ara Sınav Soruları Faydanın ölçülebileceğini öne süren, faydayı ölçmek için “util” adı verilen bir birim ya da doğrudanparayı kullanan grup aşağıdakilerden hangisidir?A. SırasalcılarB. OrdinalistlerC. TercihcilerD. KardinalistlerE. OptimumcularDoğru Cevap: “D” Kardinalistler Alıcı ve satıcıların karşı karşıya gelerek değişim işlemini gerçekleştirdikleri ortama ne ad verilir?A. MekanizmaB. İktisadi aktörC. Serbest bölgeD. MedyaE. PiyasaDoğru … Devamını oku…