Günlük yaşamda karşılaşılan tarihi bilgilerin doğruluğu nasıl tespit edilir

REKLAM

Günlük yaşamda karşılaşılan tarihi bilgilerin doğruluğu nasıl tespit edilir, Bir tarihsel araştırmaya kaynakların saptanması, karşılaştırılması ve yorumlanmasıyla başlanır.Günlük yaşamda karşılaşılan tarihi bilgilerin doğruluğu nasıl tespit edilir, Bir tarihsel araştırmaya kaynakların saptanması, karşılaştırılması ve yorumlanmasıyla başlanır. Birincil kaynağın en önemli niteliği, geçmiş olaylara dair doğrudan bilgi içermesidir. Kaynağın türü, olayın gerçekleştiği döneme ve kültüre göre yazılı, sözlü veya görsel nitelikte olabilir. Kaynaklar, farklı kaynaklarla karşılaştırılarak dikkatle incelenmelidir. Bunu yaparken de kaynakların oluşumu, orijinalliği ve güvenilirliği gibi noktalar öncelikle göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer bir ifadeyle tarih araştırmacısı kaynağın içeriğini olduğu gibi almak yerine, onu eleştirel bir gözle incelemelidir.

YADA DAHA KISA YANIT İLE

Tarihi bilgilerin doğruluğu belgelerle tespit edilir. Belgelere dayandırılmayan tarih, tarih biliminin konusu olarak algılanamaz. Bu bakımdan karşılaştığımız tarihi bilgilerin doğruluğu ancak belgelerle (kaynaklarla) tespit edilir. Hatta belgelerin birbiriyle tutarlı olup olmadığı araştırılır.

Yorum yapın