Doğal sayılarla sayma sayıları arasında ne fark vardır

REKLAM

0, 1, 2, 3, ... , 50, ... devam eden sayılara doğal sayılar denir. Doğal sayılar kümesi D ile gösterilir. D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ... }Doğal sayılarla sayma sayıları arasında ne fark vardır, Doğal sayılar “0, 1, 2, 3, … sayılarından her biri.” olarak tanımlanır. Yani, doğal sayılar 0’dan başlayarak artı sonsuza kadar ilerleyen tam sayılardır.

Sayma sayıları nelerdir?

Sayma sayıları 0 dan başlamaz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, olarak devam eder. Sayma sayıları da artı sonsuza kadar gider.

Doğal sayılarla sayma sayıları arasındaki fark nedir? anlıyacağınız Yukarıdaki tanımlara baktığımızda doğal sayılar 0’dan başlar ve artı sonsuza kadar gider. Buna karşılık sayma sayıları 0’dan değil, 1’den başlar.

farklı bir anlatım tarzı isterseniz …
0, 1, 2, 3, … , 50, … devam eden sayılara doğal sayılar denir.
Doğal sayılar kümesi D ile gösterilir.
D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … }
İkinin katı olan sayılara çift doğal sayılar, çift doğal sayılardan bir sonra gelen sayılara da tek doğal sayılar denir.
n bir doğal sayı iken;
Çift doğal sayılar : 2
Tek doğal sayılar : 2 + 1 biçiminde gösterilir.
Sayma Sayıları
Sıfır dışındaki doğal sayılara sayma sayıları denir.
S = {1, 2, 3, 4, 5, …}

Yorum yapın