Emeviler ve abbasiler döneminde uygulanan politikaların islamiyetin yayılmasına etkileri nelerdir

REKLAM

Emeviler ve abbasiler döneminde uygulanan politikaların islamiyetin yayılmasına etkileri konulu ödev veya dersinizin cevabı veya anlatımı

Abbasiler, Türklere ve Arap olmayan Müslümanlara karşı iyi davrandılar. Onların bu siyasetleri sonucu Talas Savaşı’ndan sonra Türkler arasında İslamiyet hızla yayıldı.
Emeviler ve abbasiler döneminde uygulanan politikaların islamiyetin yayılmasına etkileri nelerdir

Abbâsîler 

(Arapçaالعبّاسيّون; al-‘Abbāsīyūn), Emevî hanedanından sonra başa gelerek İslam Devleti‘nin yönetimini ve halifeliği beş asırdan daha uzun bir süre elinde tutan Müslüman Araphanedan.

Emeviler

Emevîler, veya Emevîler Halifeliği (Arapça( الخلافة الأموية) Al-Hilāfah al-ʾUmawiyye), Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra kurulan Müslüman Arap devleti.

Abbasiler döneminde uygulanan politikalar ve islamiyetin yayılmasına etkileri

Abbasilerin en parlak dönemi Harun Reşid dönemidir (786-809). Harun Reşid’den sonra yerine sırasıyla oğulları Emin, Memun ve Mutasım halife oldular. Emeviler zamanında sürekli olarak Araplarla savaşan Türkler, Abbasiler zamanında İslamiyeti benimsemeye başladılar. Çünkü Abbasiler, Emeviler gibi Arap milliyetçiliği yapmadılar.

Abbasiler, Türklere ve Arap olmayan Müslümanlara karşı iyi davrandılar. Onların bu siyasetleri sonucu Talas Savaşı’ndan sonra Türkler arasında İslamiyet hızla yayıldı.

Özellikle Mutasım zamanında Türkler, önemli devlet makamlarına ve ordu komutanlıklarına getirildiler. Mutasım, Türklerin Araplarla karışıp savaşçı özelliklerini yitirmemelerini sağlamak amacıyla Türklerin yerleşmesi için Samarra şehrini inşa ettirdi.

Emeviler döneminde uygulanan politikalar ve islamiyetin yayılmasına etkileri

Emeviler hanedanlıkları boyunca bir çok savaşa girmişlerdir. İslamiyet’i yayarken bunu kılıç zoruyla yapmışlardır. Yezid zamanında Türkistan bölgesini ele geçirmek amacıyla Türgişlere yoğun savaşlar yapılmıştır. Bizans ile mücadeleye devam edilerek, Anadolu içlerine akınlar başlatıldı. En önemlisi Kuzey Afrika’nın fethi tamamlanmıştır. İslam Devleti’nin sınırları Atlas Okyanusu’na kadar uzandı. Abdülmelik zamanında ırkçı bir politika izleyerek, İslamiyet’i kılıç zoruyla yaymaya kalktılar. Bu da özellikle Türklerin, İslamiyet’e uzak kalmalarının en önemli nedeni oldu.

SONUÇ

Abbasiler döneminde islamiyet hızla yayılmıştır. Nedeni ise Abbasilerin ırkçı bir politika izlemeyip türklere ve diğer ırklara karşı olumlu davranışları islamiyetin hızla yayılmasına etken olmuştur.

Emeviler ise son derece ırkçı ve katı bir politika izleyerek yer yer kendinden olmayanları katletmiş kılıçdan geçirmişlerdir. Bu durum islamiyetinn yayılması açısından hiçde olumlu olmamıştır.

Yorum yapın