Elektrik akımını geçirmeyen maddelere ne denir

REKLAM

Elektrik akımını veya iletkenliğini geçirmeyen maddelere yalıtkan denir.

Yalıtkan

Bir elektrik akımı taşıyabilecek serbest elektronları olmayan, elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan cisim veya maddelere yalıtkan denir. Özdirençleri çok yüksek olduğundan, elektrik akımlarını ancak güçlükle geçirebilen maddeler için kullanılır.

Yalıtkanlarda elektronlar, bir molekülden öbürüne güçlükle geçer; eğer bir yalıtkanın atomlarından biri bir elektronu yakalarsa, bu elektron atoma bağlı kalır; oysa iletken bir cisimde, bütün kütle içinde dolaşır.

Yalıtkanlar şöyle sınıflandırılabilir;

— Tabiî yalıtkanlar,

— Tabiî organik yalıtkanlar,

— Katı sentetik yalıtkanlar,

–Sıvı yalıtkanlar,

–Gaz yalıtkanlar.

–Ekolastik yalıtkanlar

Yorum yapın