Yer kabuğu ile çekirdek arasında kalan katmana ne denir

REKLAM

Yer kabuğu ile çekirdek arasında kalan katmana ne denirYer kabuğu ile çekirdek arasında kalan katmana Ateş küre denir. Ateş küreye manto da denir. Sıcaklığı ortalama 2000 Santigrat derecedir. Büyük oranda demir, magnezyum ve kalsiyum içerir. Bu tabakadaki yüksek sıcaklık ve basınçtaki erimiş magma(yoğun ve ergimiş durumda bulunan mineraller ), yer kabuğundaki çatlaklardan ya da zayıf noktalardan dışarıya doğru püskürerek yanar dağları oluşturur.

Dünyamız iç içe geçmiş 5 katmandan oluşur.

1 – Hava küre ( Atmosfer )

2 – Su küre (Hidrosfer )

3 – Taş küre ( Litosfer )

4 – Ateş küre ( Pirosfer )

5 – Ağır küre ( Barisfer )

Ateş Küre’nin Özellikleri

1. Sıcaklığı ortalama 2000 Santigrat derecedir.

2. Çekirdeğin etrafındaki sıcaklık 3700 santigrat derecedir.

3. Yerkabuğuna yakın yerdeki sıcaklığı ise 870 santigrat derecedir.

4. Ateş Küre’de bütün maddeler erimiş halde ve peltemsi yapıdadır.

5. Yerkabuğunu çatlak ve kırık yerlerinden dışarıya püskürür ve etrafa zarar verir.

https://www.youtube.com/watch?v=6XpR5x7qUww&feature=youtu.be

Yorum yapın