MİCROSOFT WORD ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI

REKLAM

odevvebilim logosu

1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Başlat –Donatılar – Microsoft Office – Microsoft Word2010
b-) Başlat –Microsoft Office – Microsoft Word2010
c-) Başlat – Programlar – Microsoft Office – Donatılar – Microsoft Word2010
d-) Başlat – Tüm programlar – Microsoft Office – Microsoft Word2010

2) Microsoft ortamında bir yazıyı kopyalayıp yapıştırmanınklavye kısayoltuşları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a-) CTRL + C – CTRL + V
b-) CTRL + X – CTRL + V
c-) CTRL + C – CTRL + X
d-) CTRL + X – CTRL + C

3) Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Baskı Ön izleme
b-) Sayfa Yapısı
c-) Sayfa Düzeni Görünümü
d-) Hiçbiri

4) Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) Sayfa düzeni– Kenar boşlukları
b-) Sayfa düzeni – Yönlendirme
c-) Sayfa düzeni–Boyut
d-) Sayfa düzeni–Sütunlar

5) Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir?

a-) Sayfa düzeni– Sütunlar
b-) Sayfa düzeni– Boyut
c-) Sayfa düzeni– Yönlendirme
d-) Sayfa düzeni– Kenar boşlukları

6) Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
b-) Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
c-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir
d-) Durum çubuğu üzerinde bulunan sözcük sayımı düğmesinden Sayfa düzeni seçeneği seçilir

7) Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Belge görünümleri düğmesinden
b-) Durum çubuğu üzerinde bulunan yakınlaştır düğmesinden
c-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Sözcük sayımı düğmesinden
d-) Durum çubuğu üzerinde bulunan Yazım denetimi düğmesinden

8) Microsoft Word menü sekmelerini kaldırıp tam ekran okuma moduna geçiş yaparak belgemizin ekranı kaplamasını hangi yöntem ile yapabiliriz?

a-) Görünüm– Belge Görünümleri – Sayfa düzeni
b-) Görünüm– Belge Görünümleri – Ana hat
c-) Görünüm– Belge Görünümleri – Web düzeni
d-) Görünüm– Belge Görünümleri – Tam ekran okuma

9) Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?

a-) Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi
b-) Ekle– Bağlantılar
c-) Ekle– Metin
d-) Ekle– Simgeler

10) Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?

a-) Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi – Üstbilgi
b-) Ekle– Üstbilgi ve alt bilgi – Altbilgi
c-) Ekle – Üstbilgi ve alt bilgi – Sayfa numarası
d-) Ekle – Üstbilgi ve alt bilgi – Hızlı parçalar

11) Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü sekmesi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Giriş – Pano
b-) Giriş – Yazıtipi
c-) Giriş – Paragraf
d-) Giriş – Stiller

12) H2O – 100m3 (alt/üst simge) gibi metin ayarlarını nereden yapabiliriz?

a-) Giriş – Pano
b-) Giriş – Yazıtipi
c-) Giriş – Paragraf
d-) Giriiş– Stiller

13) Word ekranında çizilen bir resmi yazının arkasına taşımak için hangi yöntem kullanılır?

a-) Konum
b-) Hizala
c-) Metni kaydır
d-) Döndür

14) Microsoft penceresinde belgemizi sütunlara bölmek için hangi yöntem izlenir?

a-) Sayfa düzeni –Kenar boşlukları
b-) Sayfa düzeni –Yönlendirme
c-) Sayfa düzeni –Boyut
d-) Sayfa düzeni –Sütunlar

15) Aşağıdakilerden menü sekmelerinden hangisi Microsoft Word ana menü sekmelerinden birisi değildir?

a-) Dosya menü sekmesi
b-) Düzen menü sekmesi
c-) Ekle menü sekmesi
d-) Veri menü sekmesi

16) Microsoft Word’de Dosya menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a-) Yeni
b-) Aç
c-) Kaydet
d-) Tablo ekle

17) Bir tabloda ya da metin kutusunda yazının yönünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangi yol izlenmelidir?

a-) Metin Yönü
b-) Hücre kenar boşlukları
c-) Otomatik sığdır
d-) Sırala

18) Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Gözden geçir –Yazım ve dilbilgisi
b-) Gözden geçir –Araştır
c-) Gözden geçir – Eş anlamlılar
d-) Gözden geçir – Sözcük sayımı

19) Word belgesinde dipnot nerden eklenir?

a-) Başvurular – Dipnot Ekle
b-) Sayfa Düzeni – Dipnot Ekle
c-) Metin Ekle– Dipnot Ekle
d-) Görünüm– Dipnot Ekle

20) Tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Hücreleri birleştir
b-) Hücreleri böl
c-) Tabloyu böl
d-) Otomatik sığdır

21) Tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Hücreleri birleştir
b-) Hücreleri böl
c-) Tabloyu böl
d-) Otomatik sığdır

22) Tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalarda otomatik olarak tekrarlayan komut hangisidir?

a-) Düzen – Hizalama – Üstbilgi satırını yenile
b-) Düzen – Veri – Üstbilgi satırını yenile
c-) Düzen – Satırlar ve sütunlar – Üstbilgi satırını yenile
d-) Düzen – hücre boyutu – Üstbilgi satırını yenile

23) Microsoft Word belgesinde Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.

a-) İmleci belgenin başına getirir.
b-) İmleci belgenin sonuna getirir.
c-) İmleci paragraf başına getirir.
d-) İmleci paragraf sonuna getirir.

24) Microsoft Word belgesinde Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) İmleci belgenin başına getirir.
b-) İmleci belgenin sonuna getirir.
c-) İmleci paragraf başına getirir.
d-) İmleci paragraf sonuna getirir.

25) Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için hangi sekme kullanılır?

a-) Gözden Geçir
b-) Görünüm
c-) Sayfa Düzeni
d-) Baskı Önizleme

26) Bir belgedeki sayfaların numaralandırılması aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) İlk sayfada numara olup olmaması tanımlanabilir
b-) Numara biçimi tanımlanabilir
c-) Sayfa numarası altbilgi ya da üstbilgi olarak eklenebilir.
d-) Sayfa numaralandırılmasına 2’den başlayamayız.

27) Word’de hazırlanan bir tablo üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

a-) Satır sayısı arttırılabilir.
b-) Hücreye yükseklik ve genişlik tanımlanabilir
c-) Tablo içine resim eklenebilir
d-) Üstbilgi tanımı yapılabilir.

28) Aşağıdakilerden hangisi Sayfa düzeni – sayfayapısı seçeneği ile tanımlanmaz?

a-) Belgenin kenar boşlukları
b-) Kâğıt boyutu
c-) Sayfa Rengi
d-) Belge yönlendirme ayarları

29) Seçili metinde büyük/ küçük harf değişimi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

a-) Giriş – yazı tipini daralt
b-) Giriş – Büyük küçük harf değiştir
c-) Giriş – metin efektleri
d-) Giriş – metin vurgu rengi

30) Aktif bir belge içinde iken başka bir belgeye bağlantı (köprü / link) kurmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a-) Ekle – Köprü
b-) Ekle – Yer işareti
c-) Ekle –Çapraz başvuru
d-) Ekle – Üstbilgi

31) CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Geri alınan işlemi yineler
b-) Yapılan işlemi geri alır
c-) En son yapılan işlemi siler
d-) En son yapılan işlemleri saklar

32) Çalışılan bir metne başka bir dosya eklemek için aşağıdakilerden hangi seçenek kullanılmalıdır?

a-) Ekle –İmza satırı
b-) Ekle –Nesne
c-) Ekle –Nesne – Dosyadan metin
d-) Ekle –Nesne – Nesne

33) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir sekme türü değildir?

a-) Ondalıksekme
b-) Sol sekme
c-) Yukarı sekme
d-) Orta sekme

34) Sayfa düzeni – Sayfa yapısı – Kesmeler seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Dipnot ekler
b-) Sütunlara böler
c-) Sayfa, sütun veya bölüm kesip yeni sayfa sütun satıra geçmeyi sağlar
d-) İstenilen yerde tabloyu kesip iki tablo haline getirir

35) Aşağıda verilen tablo ile ilgili işlemlerinden hangisi doğru değildir?

a-) Metni tabloya dönüştürebiliriz
b-) Tabloyu metne dönüştürebiliriz
c-) Tabloya sayfa numarası verilebilir
d-) Tablodaki verileri artan ya da azalan oranda sıralayabiliriz

36) Bir tabloda seçim yapma işlemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

a-) Bir tabloda satır, sütun, tablo, hücre seçilebilir
b-) Bir tabloda fare ile seçim yapılamaz
c-) Tablonun tamamı seçilemez
d-) Tabloda yalnızca hücreler seçilemez.

37) Sayfa düzeni –Sütunlar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a-) Sayfayı sütunlara ayırma ve sütunlar arası çizgi koyma işlemleri yapılabilir
b-) Her sütunun genişlik ve aralık ayarları yapılabilir
c-) Eşit sütun genişliği tanımlanabilir
d-) Sütunlar için sekme noktaları tanımlanabilir

38) Özel bir kâğıt boyutu tanımlamak için hangi menü sekmesinin hangi seçeneği kullanılır?

a-) Sayfa düzeni – Sayfa yapısı
b-) Sayfa düzeni – Kenar boşlukları
c-) Sayfa düzeni – Sütunlar
d-) Sayfa düzeni – Heceleme

39) Bir dosyaya belge koruma parolası aşağıdaki yol tanımlamalarının hangisi ile yapılabilir?

a-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Genel Seçenekler
b-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar Kaydetme Seçenekleri
c-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Web Seçenekleri
d-) Dosyayı kaydetme penceresinde – Araçlar – Şifreli kaydetme seçenekleri

40) Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?

a-) Sayfa Düzeni
b-) Gözden
c-) Ekle
d-) Görünüm

41) Görünüm menü sekmesinde bulunan Pencere sekmesindekiböl seçeneği ne işe yarar?

a-) Belgeyi iki parça halinde gösterir.
b-) Tablodaki seçili hücreleri böler.
c-) Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir.
d-) Belgeyi sütunlara ayırır.

42) Çalışılan Word Belgesini şablon dosyası olarak kaydetmek için hangi yol izlenir?

a-) Dosya – Farklı Kaydet – Seçenekler
b-) Dosya – Aç – Word Şablonu
c-) Dosya – Yeni – Şablon
d-) Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Word Şablonu

43) Belgeye açma ve değiştirme parolası vermek için hangi yol izlenir?

a-) Doya – Farklı Kaydet –Güvenlik Seçenekleri
b-) Dosya – Farklı Kaydet – Güvenlik Seçenekleri
c-) Dosya – Farklı Kaydet – Araçlar – Genel seçenekler
d-) Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Parolalı olarak Kaydet

44) Word programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a-) .xlsx
b-) .bmpx
c-) .docx
d-) .dotx

45) Word programında hazırlanan şablonların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a-) .xlsx
b-) .bmpx
c-) .docx
d-) .dotx

46) Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?

a-) Farenin sağ tuşunu tıklayarak
b-) Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
c-) Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
d-) Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak

47) Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?

a-) Kelimeyi seçer
b-) Paragrafı seçer
c-) Satırı seçer
d-) Kursörü metnin sonuna götürür

48) Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile üç kez tıklamak ne anlama gelir?

a-) Kelimeyi seçer
b-) Paragrafı seçer
c-) Satırı seçer
d-) Kursörü metnin sonuna götürür

49) Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir?

a-) Kelimeler arası boşluk verir
b-) Yeni sütun başına geçer
c-) Paragraf başı yapar
d-) Yeni sayfa başına geçer

50) Düz metin yazarken Ctrl + ENTER tuşlarına basmak Word’de ne anlama gelir?

a-) Kelimeler arası boşluk verir
b-) Yeni sütun başına geçer
c-) Yeni paragraf başına geçer
d-) Yeni sayfa başına geçer

51) Seçili olan bir yazıyı farklı bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a-) Seçili metin üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutularak istenilen yere kadar sürüklenir
b-) Giriş sekmesi – Araç düğmelerinden Kes – Yapıştır
c-) Farenin sağ tuş menüsünden Kes ve istenilen yerde yapıştır
d-) Düzen – Git – Yapıştır

52) Dosya menüsü kapat seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-) Word programı kapanır
b-) Açık olan belge kapanır
c-) Standart araç çubuğu kapanır
d-) Bilgisayarı kapatmaya yarar

53) Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a-) Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir
b-) Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
c-) Shift ve yön tuşları ile
d-) Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.

54) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır?

a-) Ctrl + Z
b-) Ctrl + C
c-) Ctrl + X
d-) Ctrl + V

55) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilerek hafızaya alınır?

a-) CTRL + Z
b-) CTRL + C
c-) CTRL + X
d-) CTRL + V

56) Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanarak hafızaya alınan bir bilgi klavyeden nasıl yapıştırılır?

a-) CTRL + Z
b-) CTRL + C
c-) CTRL + X
d-) CTRL + V

Kaynak: Öğr.Gör Erkan TAŞDEMİR TEŞEKÜRLER.

Yorum yapın