Toplumsal olgular ancak başka toplumsal olgularla açıklanabilir

Durkheim

Durkheim, Fransız sosyolog, sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır. Durkheim insanın doğadan bağımsızlaşması sebebiyle, “toplumsal sistemlerin çevresel etkenlerden bağımsız” olarak incelenebileceğini savunmuştur. Durkheim’a göre toplumsal olgular ancak diğer toplumsal olgular ile açıklanabilir, Biyolojik, coğrafi ve psikolojik etkenlerle açıklanamazlar. Bu miras, çevre sosyologlarını “biyofiziksel çevrenin görmezlikten gelinmesi” ile mücadele etmek zorunda bırakmıştır. Aslında, Durkheim biyolojik indirgemeciliğe karşı çıkmaya çalışırken … Devamını oku…

Vücudun en büyük organı – Deri

İnsan Derisi

Bir insan vücudunda ki toplam organ sayısı 75 ila 80 arasındadır. Organlar bizi hayatta tutmak için çalışırlar. Bir organ, vücutta belirli bir işlevi yerine getiren, kendi kendine yeten bir doku grubu olarak tanımlanabilir. Organlar esas olarak, belirli bir işlevi yerine getirmek için birlikte senkronize çalışmak üzere milyonlarca doku ve milyarlarca hücreden oluşur.  İnsan vücudundaki bazı organ … Devamını oku…

Yazı hangi çağda bulundu

Yazı hangi çağda bulundu? Yazıyı tarihte Anadolu uygarlıklarından biri olan Sümerler tarafınden demir devrinin sonlarında bulunmuştur. İlk olarak, çivi yazısının MÖ 3400 ile 3300 arasında Mezopotamya’da (bugünkü Irak)da sümerler tarafından kullanıldığı ve kısa bir süre sonra MÖ 3200 zamanlarında Mısır’da. MÖ 1300’e gelindiğinde, Çin’in Shang hanedanlığının sonlarında tamamen işlevsel bir yazı sistemi olduğu kanıtlanmıştır. 

Monojenistlerin Savunduğu Teori

odevvebilim logosu

Monojenistlerin Savunduğu Teori, Monojenist görüşe göre yeryüzündeki diller tek kaynaktan çıkmıştır. İnsanın tek bir kökene sahip olduğu yani tek bir ortak atadan geldiğini savunan görüş. polijenizm ise tek bir orta atadan türemeyi kabul etmez.

Ses Telleri Nerede Bulunur

Ses Telleri Nerede Bulunur

Ses Telleri Nerede Bulunur? Ses telleri (plica vocalis), gırtlak boşluğunda bulunan, mukoza salgılayan iki zar katmanı. Ses oluşumundan sorumlu ana organlardır. Sesler, nefes alıp-verme esnasında akciğerlerden gelen havanın, ses tellerini, aralarından geçerken titreştirmesi sonucu oluşur. Ses telleri, insanların ses çıkarmasını sağlayan en temel organlardır. Bu iki küçük ve katlı doku gırtlak boyunca uzanır. Gırtlak boğazda havanın geçtiği bir bölümdür. Dilin … Devamını oku…

Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? Yapılan Genetik bir analiz virüsün doğadan geldiğini gösterdi

Yapılan Yeni bir çalışma, dünyayı saran koronavirüsün, laboratuvar da üretilmiş olduğunu yalanlayarak, koronavirüsün doğal bir virüs olduğunu söylüyor.

Yapılan Yeni bir çalışma, dünyayı saran koronavirüsün, laboratuvar da üretilmiş olduğunu yalanlayarak, koronavirüsün doğal bir virüs olduğunu söylüyor. Kristian Andersen ve meslektaşları 17 Mart Nature Medicine’de rapor ettikleri söyleşide. Virüsün genetik yapısı, SARS-CoV-2’nin insan yapımı olması durumunda beklenebileceği gibi bilinen virüslerin bir karışıklığı olmadığını ortaya koyuyor. Ve son zamanlarda pangolins denilen pullu anteater’larda tespit edilen alışılmadık özelliklere sahip … Devamını oku…

Astronotların uzay yolculuğu sırasında gündelik yaşamlarını nasıl sürdürürler?

Astronotların uzay yolculuğu sırasında gündelik yaşamlarını nasıl sürdürürler?

Uzayda yaşam kulağa havalı gelse de durum öyle değildir. Bir çok zorlukla baş etmek durumundalar. Astronotlar uzay görevlerini tamamlayabilecek kadar iyi eğitilmişlerdir. Tüm çalışmalarını NASA gözetiminde yapmakta olup. Uzay mekiği ve uzay elbiseleri uzay görevlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu öykü, uzaydaki astronotların hayatının açıklanmamış gerçeğidir. İnsanların çoğu uzay görevlerinde astronotların yaşamından habersizler. Bu yüzden araştırmamı burada paylaştım.  Tuvalet … Devamını oku…