Kalp Kapakları ve Özellikleri

REKLAM

Mitral Kapak

Mitral Kapak, Kalbin sol atriyumu ile sol ventrikülü arasında bulunur. İki lifleten (yaprakçıktan) oluşur. Açılıp kapanması sırasında birbirine bağlı sistematik bir yapı içerir. Sol ventrikül, papiller kaslar, kordalar, liflet, annulus ve sol atriyum açılıp kapanma sırasında fonksiyonel bir görev üstlenir. Diastol (gevşeme) sırasında sol atriyumdaki kanın rahat bir şekilde sol ventriküle geçmesi için gerekli bir açıklık olması gerekir. Yine sistol (kasılma) sırasında da mitral kapağın açılmasını engelleyerek kanın sol atriyuma geri kaçması engellenmiş olur.

Aort kapak

Aort kapak, Kalbin sol ventrikül ile aort damarı arasında bulunur. Üç lifleten oluşur. Basınç farkı ile açılıp kapanır. Aort kökü anatomisinin temel yapısıdır. Aort kapak cerrahisi sırasında ileti yolları ile komşulukları, aort ile ilişkisi, sağ ve sol arasındaki septumun yapısı çok iyi bilinmeli ve olabilecek komplikasyonlar engellenmelidir.

Triküspit Kapak

Triküspit Kapak, Kalbin sağ atriyumu ile sağ ventrikülü arasında yer alır. Üç lifleten oluşur. Genellikle sol kalp hastalığı sonrası fonksiyonel bir triküspit kapak yetmezliği görülür.

Pulmoner Kapak

Pulmoner Kapak, Kalbin sağ ventrikülü ile pulmoner atardamarı arasında bulunur. Üç lifleten oluşur