Günlük hayatımızda kullandığımız maddelerin birbirinden farklı olmasının nedeni ne olabilir

REKLAM

atom modelinin tam doğruları yansıtmadığını; her maddenin aynı atomdan oluşmadığını biliyoruz. (O, her maddenin farklı sayı ve dizilişteki aynı atomdan meydana geldiğini iddia etmişti.)Günlük hayatımızda kullandığımız maddelerin birbirinden farklı olmasının nedeni Günlük hayatımızda kullandıklarımız başta olmak üzere var olan tüm maddeler farklı türde ve özellikte atomların farklı örüntüler oluşturarak özgün biçimlerde bir araya gelmesinden dolayı birbirinden farklıdır. Artık günümüz bilgi ve teknolojisiyle Democritus atom modelinin tam doğruları yansıtmadığını; her maddenin aynı atomdan oluşmadığını biliyoruz. (O, her maddenin farklı sayı ve dizilişteki aynı atomdan meydana geldiğini iddia etmişti.)

Yorum yapın