Eski çaglardan bu güne kadar haberleşme nasıl sağlanırdı?

REKLAM

Eski çaglardan bu güne kadar haberleşme; Dumanla haberleşme, Ağaçlara vurarak haberleşme, Güvercin eğiterek haberleşme, Ulakla haberleşme, Telgrafla haberleşme, Çevirmeli telefonla haberleşme, ceb telefonu ile haberleşme, internet ile haberleşme sağlanırdı.Eski çaglardan bu güne kadar haberleşme; Dumanla haberleşme, Ağaçlara vurarak haberleşme, Güvercin eğiterek haberleşme, Ulakla haberleşme, Telgrafla haberleşme, Çevirmeli telefonla haberleşme, ceb telefonu ile haberleşme, internet ile haberleşme sağlanırdı.

Haberleşme aygıtları icat edilmeden önce insanlar birbirleriyle haberleşmek için davullar, duman, ateş, büyük borular, kilise çanları ve aynalar kullanıyorlarmış.

İlk haberleşme aygıtlarından biri olan Semafor’da, kollar her harf için farklı bir şekle sokulurdu.Semafor kuleleri karşılıklı tepeler üzerine kurulur, mesajı alan kule, bir sonraki kuleye bu mesajı harf harf iletirdi. Mesajlar bu yolla atlı bir haberciyle gönderilmesine kıyasla 90 kat daha hızlı iletilebiliyordu.

İnsanlar sosyal bir varlık olduğu için eski tarihlerden beri haberleşmek istemişlerdir. Bu amaçla bazı iletişim yöntem ve araçları icat etmişlerdir. Bu şekilde çok basit yöntemlerle başlayan haberleşme ve iletişim daha da gelişmiştir. Ortaya çıkan yeni gelişmelerin başında “Güvercinleri Eğiterek” haberleşme gelmiştir. Sonraları atlarla mektup gönderme yani “Ulaklık” yöntemi çıkmıştır. Uzun yıllar sonra döneminin en gelişmiş haberleşme aracı olan “Telgraf” icat edilmiştir. Özellikle bu yıllardan sonra teknolojinin hızla gelişmesi sonucu birçok yeni icat ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi olan “Telefon” icat edilmiştir. Sonrasında bu telefon geliştirilerek günümüze kadar ulaşmıştır.

Yorum yapın