Ekonominin üretim kapasitesindeki artışa ne ad verilir

REKLAM

Cevap: Ekonominin üretim kapasitesindeki artışa İktisadi büyüme adı verilir.

İktisadi büyüme, bir ülkenin genellikle bir yıl içinde üretim kapasitesinde veya reel gayrisafi yurtiçi hasılasında görülen ve sayısal olarak ölçülebilen reel artışlardır.