Çekim edatı olan ile ve bağlama edatı olan ile arasındaki fark nedir?

REKLAM

Çekim edatı olan ile İsim, zamir, isim-fiil ve sıfat-fiilerden sonra gelerek onlarla cümlenin diğer öğeleri arasında ilgi kurarak Çekim edatı özelliğini oluşturur.

Bağlama edatı ile, Kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri biçim ya da anlam yönüyle birbirine bağlayan edatdır.

Edat ve bağlaç arasındaki en önemli farklardan biri, edatların cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamının bozulması; ancak bağlaçta bu durumun olmamasıdır.