Edebiyat ile dil arasındaki ilişkiyi metinden hareketle açıklayınız

REKLAM

Edebiyat ile dil arasındaki ilişkiyi metinden hareketle açıklayınız, Edebiyat, duygu ve düşüncelerin yazılı ya da sözlü olarak anlatılmasıdır. Edebi metinlerde ister bilgi verme amaçlı olsun, isterse duyguların imgelerle ifade edilme amacı olsun kullanılan malzeme dildir. Yani dil edebi metinlerin temelini oluşturmaktadır. Yani edebiyatın ana malzemesi dildir. Edebi metinlerde şair ya da yazar duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla okuyucularına aktarır. Öyleyse bir şair ya da yazar dili ne kadar etkili kullanırsa anlattıklarını da okuyucuya o kadar etkili bir içimde hissettirebilir. Dil aynı zamanda kültürün de taşıyıcısıdır.

En eski metinlerden itibaren kültürümüze ait maddi ve manevi özellikler bu günlere kadar gelebilmesini dile borçludur. Divan-ı Lügati’t-Türk ya da Orhun yazıtlarında anlatılanlar bu günlere kadar gelebildiyse ve tarihimiz hakkında bizi aydınlatabiliyorsa bunu dile borçludur. Edebi metinlerin başarısının sırrı yazarının dili etkili kullanabilmesinde
saklıdır. Mesela hepimiz ölüm ile ilgili birkaç cümle kurabiliriz ama Abdülhak Hamit Tarhan’ın Makber şiiri ya da Yahya Kemal’in Sessiz gemi şiiri okuyanların duygu dünyasında büyük değişimlere sebep olur. Bu etkileyiciliğin temel sebebi
dili kullanmaktaki ustalıkta saklıdır. Dil ve edebiyat bir biri ile sıkı ilişki içerisinde olan iki alandır. Şunu unutmamak lazımdır ki her şey edebiyatın konusu olabilir. Ama anlatılanların değerli olması dildeki ustalıkta saklıdır.

Yorum yapın