Beşik ulemalığı nedir

REKLAM

Beşik ulemalığı nedir – Osmanlı İmparatorluğu döneminde  önemli mevkilere getirilen kişiler, yerlerini hakederek bilgileri ve başarıları sayesinde konum alırlardı fakat zamanla fazla yer edinmiş kişiler konumlarını aile boyu sürdürmek için beşik ulemalığı sistemini getirmişlerdir. 

Tabi bu sistem çok hatalıdır. Çünkü babası bilgili diye çocuğu da aynı derecede bilgili diyemeyiz.

Bu günümüzde de “siyasetçinin oğlu siyasetçidir, sanatçının kızı sanatçıdır, topçunun oğlu topçu, popçunun oğlu popçudur” diye süregitmektedir. toplumda sınıflaşmaya neden olmaktadır ve aşırı yanlış bir uygulamadır.