Sosyal Bilgiler kategorisinde odevvebilim tarafından
İnsanların doğadan yararlanma şekillerinin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir? açıklarmısınız?

1 cevap

odevvebilim tarafından

İnsanın doğadan yararlanma şekilleri olumlu sonuçları

1- Hayvansal ve bitkisel gıdalar yiyerek yaşamsal faliyetleri sürdürmek için protein ve güç kazanımı.
2- Doğa kaynaklı araç gereçler üretip yaşamsal döngüleri güçlendirmek. 
3- İş imkanları ve Sanayileşmenin önü açılır.
4- Konforlu yaşam ve modern bir hayat sağlanır.
 

İnsanın doğadan yararlanma şekillerinin olumsuz sonuçları

1- Ağaçların kesilmesi ve doğanın tahribatı ile oksijen kaybı ve doğal afetler artar.
2- Çevre kirliliğinden kaynaklı hastalıklar ve yaşamsal sorunlar ortaya çıkar.
3- Görsel güzellikler yok olur.
4- Kültürel miras ve zenginliklerimiz kaybolur.

...