Soru: Bütün canlıları olumsuz etkileyen gürültüyü önlemek için alınacak önlemler nelerdir?
Sosyal Bilgiler kategorisinde

1 cevap

0 oy

Gürültü kirliliği

Aşırı miktarda gürültü ya da doğal dengede geçici bozulmaya neden olan, rahatsız edici seslerdir. Bu tanım genellikle şiddeti ve oluşumu bakımından doğal olmayan sesler için geçerlidir.

Olumsuz Etkileri

Gürültüye uzun süreli maruz kalma psikolojik sıkıntılara neden olur ve bu durum kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları tetikler. 

Gürültüyü önlemek için alınacak önlemler

– Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması,
 – Trafik kurallarına uymalı ve gürültü için ses yalıtımlarının yapılması,
 – Kamuoyuna açık olan yerlerde seslerin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmesi, 
– İş yerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza indirilmesi, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Gürültü Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilmektedir.) 
– Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen yapılarda ses yalıtımı sağlanması,