İnsanların doğadan yararlanma şekillerinin olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir? açıklarmısınız?
Sosyal Bilgiler kategorisinde

2 Cevaplar

0 oy

İnsanın doğadan yararlanma şekilleri olumlu sonuçları

1- Hayvansal ve bitkisel gıdalar yiyerek yaşamsal faliyetleri sürdürmek için protein ve güç kazanımı.
2- Doğa kaynaklı araç gereçler üretip yaşamsal döngüleri güçlendirmek. 
3- İş imkanları ve Sanayileşmenin önü açılır.
4- Konforlu yaşam ve modern bir hayat sağlanır.
 

İnsanın doğadan yararlanma şekillerinin olumsuz sonuçları

1- Ağaçların kesilmesi ve doğanın tahribatı ile oksijen kaybı ve doğal afetler artar.
2- Çevre kirliliğinden kaynaklı hastalıklar ve yaşamsal sorunlar ortaya çıkar.
3- Görsel güzellikler yok olur.
4- Kültürel miras ve zenginliklerimiz kaybolur.

0 oy
İnsanın doğadan yararlanma şekilleri olumlu sonuçları
1- Hayvansal ve bitkisel gıdalar yiyerek yaşamsal faliyetleri sürdürmek için protein ve güç kazanımı.
2- Doğa kaynaklı araç gereçler üretip yaşamsal döngüleri güçlendirmek.
3- İş imkanları ve Sanayileşmenin önü açılır.
4- Konforlu yaşam ve modern bir hayat sağlanır.
 

İnsanın doğadan yararlanma şekillerinin olumsuz sonuçları
1- Ağaçların kesilmesi ve doğanın tahribatı ile oksijen kaybı ve doğal afetler artar.
2- Çevre kirliliğinden kaynaklı hastalıklar ve yaşamsal sorunlar ortaya çıkar.
3- Görsel güzellikler yok olur.
4- Kültürel miras ve zenginliklerimiz kaybolur.