Geometrik şekillerde karşılıklı köşeleri birleştiren çizgiye köşegen adı verilir. Köşegenler aynı düzlemde yer alır.

n kenarlı bir çokgen düşünüldüğünde, çokgende bulunan köşegen sayısı; n x (n-3) /2 formülü ile hesaplanır.

Örnek ile gösterelim.

Dikdörtgenin 4 adet kenarı olduğunu biliyoruz. Bu durumda n = 4 olur. Üstte yazılan formülü uygulayalım.

n x (n-3) / 2 ⇒ 4 x (4-3) / 2 ⇒ 2 sonucuna ulaşırız. Yani dikdörtgenin 2 adet köşegeni bulunur.

5 kenarlı bir çokgen düşünüldüğünde;

n x (n-3) / 2 ⇒ 5 x (5-3) / 2 ⇒ 5 bulunur. 5 kenarlı bir çokgenin 5 adet köşegeni vardır.

Üçgen ve çemberin köşegenleri yoktur. Başka bir deyişle bir çokgenin köşegeni olabilmesi için, kenar sayısı en az 4 olmalıdır.

Matematik kategorisinde

İlgili sorular

0 cevap