Kutupları birleştiren hayali çizgiye meridyen denir. Coğrafi terimleri öğrenebilmek için bazı hayali çizgilerden yararlanırız. Bu çizgiler, coğrafi veya matematiksel konum ifade etmede kullanılır. Kutupları birleştiren hayali çizgilere meridyen denmektedir. 

Meridyenler, Güney Kutbu ile Kuzey Kutbunu birleştiren çizgilerdir. Başlangıç meridyeninin 180 tane doğusunda, 180 tane batısında olmak üzere toplamda 360 tane meridyen bulunur. Ardışık iki meridyen arası uzaklık yaklaşık olarak 111 kilometre, zaman farkı ise 4 dakikadır.

Coğrafya kategorisinde