Din kategorisinde

1 cevap

0 oy
Sünnetin evrensel oluşu, sünnetin tüm insanlığa hitap eden, tüm zamanlar ve mekânlar için geçerli olan bir nitelik taşımasıdır. Bu, sünnetin, sadece belirli bir zamana, yere veya topluluğa özgü olmayan, genel ve evrensel bir mesaj içerdiği anlamına gelir.

Sünnetin evrensel oluşunun temelinde, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamber olması ve onun sünnetinin, tüm insanlığın faydasına olacak bir nitelik taşımasıdır. Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tüm insanlığa gönderildiği şöyle ifade edilir:

"Andolsun, biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 21/107)

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünneti, Kur'an-ı Kerim'in genel mesajını hayata geçiren, onu somutlaştıran bir nitelik taşır. Bu nedenle, sünnet, Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajının bir devamı olarak kabul edilir.

Sünnetin evrensel oluşunun bazı örnekleri şunlardır:

Hz. Muhammed (s.a.v.), tüm insanlara karşı sevgi ve saygılı olmayı, adaletli davranmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve barışçıl bir yaşam sürmeyi öğütlemiştir. Bu öğütler, tüm insanlığın faydasına olan evrensel değerlerdir.
Hz. Muhammed (s.a.v.), tüm insanlara iyiliği, güzelliği, doğruluğu ve dürüstlüğü tavsiye etmiştir. Bu tavsiyeler, tüm insanlığın huzur ve mutluluğu için gerekli olan evrensel ilkelerdir.
Hz. Muhammed (s.a.v.), tüm insanlara Allah'a inanmayı, O'na kulluk etmeyi ve O'nun emirlerine uymayı emretmiştir. Bu emir, tüm insanlığın kurtuluşu için gerekli olan evrensel bir mesajdır.
Sonuç olarak, sünnet, tüm insanlığa hitap eden, tüm zamanlar ve mekânlar için geçerli olan evrensel bir nitelik taşır. Bu, sünnetin, insanlığın huzuru, mutluluğu ve kurtuluşu için gerekli olan evrensel değerleri içerdiği anlamına gelir.

İlgili sorular

1 cevap
3, Aralık, 2020 Din kategorisinde merve sordu