Geçmişte köleliğe ve toplumsal adaletsizliğe karşı çıktıkları için dışlanan insanların davranışlarını aşağıdakilerden hangi kategori içinde değerlendirirsiniz?
 A) Olumsuz toplumsal sapma
 B) Olumlu toplumsal sapma
 C) Zorunlu toplumsal sapma
 D) Toplumsal uyum
 E) Hiçbiri
Sosyoloji kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

CEVAP: B

Geçmişte köleliğe ve toplumsal adaletsizliğe karşı çıktıkları için dışlanan insanların davranışlarına Olumlu toplumsal sapma denir.