Toplumsal sapmayı insanların ne yaptıkları ile değil, diğer insanların onların davranışlarına atfettikleri anlamlar ile açıklama iddiasındaki teori hangisidir?
A) Fonksiyonalist teori             B) Çatışmacı teori          C) Etiketleme teorisi         D) Davranış teorisi                   E) Hiçbiri
Sosyoloji kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

CEVAP: C

Toplumsal sapmayı insanların ne yaptıkları ile değil, diğer insanların onların davranışlarına atfettikleri anlamlar ile açıklama iddiasındaki teori Etiketleme teorisidir.