deyimler yargı bildirir mi
Türkçe kategorisinde

1 cevap

0 oy
Doğru cevap
CEVAP: Deyimler kural ya da yargı bildirmez. Deyimler, ancak bir cümlenin, bütünün içinde değer taşır. Atasözleri kural ya da yargı bildirir.

DEYİM ÖRNEKLERİ (Etekleri zil çalmak, Göz kulak olmak, Kafa yormak)

Atasözleri kesin yargı bildirirken deyimler ise durum ve olay bildirme amacını taşır. Atasözlerinde kesin yargı bulunur ve halka öğüt verme amacını taşır, deyimlerde ise kesin hüküm yoktur ve insanlar deyimleri yol gösterici olarak kabul etmezler.

İlgili sorular

2 cevap