will be going to konu anlatımı
İngilizce kategorisinde

2 Cevaplar

0 oy

WILL KONUSU

Gelecekte yapılması planlanan eylemlerden, konuşma anında verilen kararlardan ya da tahminlerden bahsederken will kullanılır. Will’in tüm öznelerle kullanımı aynıdır. Will’den sonra fiilin yalın hali kullanılır.

OLUMLU OLUMSUZ SORU
will go I won’t go Will I go?
You will go You won’t go Will you go?
He will go He won’t go Will he go?
She will go She won’t go Will she go?
It will go It won’t go Will it go?
We will go We won’t go Will we go?
They will go They won’t go Will they go?

BİLGİ: Olumlu yapıda will ‘ll olarak, olumsuz yapıda ise will not ise won’t olarak kısaltılabilir.

OLUMLU:

Will ile olumlu cümle oluştururken fiilin yalın hali kullanılır ve fiil hiçbir ek almaz. Will, öznelere göre değişime uğramaz:

They will go swimming next week. (Önümüzdeki hafta yüzmeye gidecekler)

Umut will do his internship next summer. (Umut stajını önümüzdeki yaz yapacak)

We will move to another city in two years. (İki yıl içinde başka bi şehre taşınacağız)

-Tahminde bulunurken will kullanılır:

I think he will call us tomorrow. (Bence yarın bizi arayacak)

The workers will be in disagreement. (İşçiler anlaşmazlık içinde olacak)

-Birine söz verirken will kulanılabilir:

I don’t have time today. I promise I will do my homework tomorrow(Bugün vaktim yok. Söz veriyorum ödevimi yarın yapacağım)

Believe me, I will be with you forever. (İnan bana, sonsuza dek seninle olacağım)

OLUMSUZ:

Olumsuz yapıda will yardımcı fiili, “not” olumsuzluk ekini alır. Ama genellikle kısaltılıp won’t şeklinde kullanılır:

He won’t cook at home tonight(Bu gece evde yemek yapmayacak)

Your secret is safe with me. I won’t tell it to anyone. (Sırrın bende güvende. Onu kimseye söylemeyeceğim)

They won’t join us tomorrow. (Yarın bize katılmayacaklar)

We won’t listen to you anymore. (Artık seni dinlemeyeceğiz)

SORU:

Will you buy this bag(Bu çantayı satın alacak mısın?)

Will they go to the cinema next week? (Haftaya sinemaya gidecekler mi?)

How long will you stay in America? (Amerika’da ne kadar kalacaksın?)

Will he visit his sister next month? (Önümüzdeki ay kız kardeşini ziyaret edecek mi?)

0 oy

BE GOING TO

Be going to yapısında I ile am; he, she, it ile is; we, you, they ile are yardımcı fiilleri kullanılır. Fiilden önce going to getirilir. Fiil takı almadan yani mastar haliyle kullanılır.

OLUMLU OLUMSUZ SORU
am going to play I am not going to play Am I going to play?
You are going to play You are not going to play Are you going to play?
He is going to play He is not going to play Is he going to play?
She is going to play She is not going to play Is she going to play?
It is going to play It is not going to play Is it going to play?
We are going to play We are not going to play Are we going to play?
They are going to play They are not going to play Are they going to play?

 Hem “be going to” hem de “will” cümlede gelecek zaman kipi olarak kullanılır. Ancak be going to, önceden planlanmış eylemler için, ya da bir eylemin olmasına yönelik belirtiler bulunuyorsa kullanılır.

 OLUMLU:

We are going to go to the concert. We have already bought the tickets. (Konsere gideceğiz. Çoktan bileteri aldık)

*Bu cümlede biletler alındığı ve daha önceden konsere gitmek için plan yapıldığı için will yerine be going to kullanılmıştır.

My mother has picked some strawberries. She is going to make a jam. (Annem çilek topladı. Reçel yapacak)

*Bu cümlede reçel yapmak önceden planlandığı için be going to kullanılmıştır.

There are black clouds in the sky. It is going to rain(Havada kara bulutlar var. Yağmur yağacak)

*Bu cümlede yağmurun yağacağına dair belirtiler olduğu için be going to kullanılmıştır.

OLUMSUZ:

Olumsuz yapıda am/is/are, “not” olumsuzluk eki alır.

I am not going to join the party. (Partiye katılmayacağım)

They are not going to sell their house. (Evlerini satmayacaklar)

Ian has a sick report. He is not going to go to school. (Ian’ın hasta raporu var. Yarın okula gitmeyecek)

*Bu cümlede okula gitmeyeceği kesin olduğu için be going to kullanılmıştır

SORU:

Is she going to stay with us tomorrow? (Yarın bizimle kalacak mı?)

Are you going to buy a new car? (Yeni araba alacak mısın?)

Are they going to spend their holiday in Bodrum text summer? (Önümüzdeki yaz, tatillerini Bodrum’da mı yapacaklar?)

İlgili sorular

1 cevap
12, Kasım, 2020 İngilizce kategorisinde merve1 sordu