REKLAM

Sinüsoidal olmayan bir sinyal üretin. Frekans bandını (0-f1) siz belirleyin.Ayrıca, geniş bandlı(0-f2) bir gürültü sinyali (random signal) de üretin (f1<f2 olsun). Sinyali ve gürültüyü toplamsal olarak birleştirin(karıştırın). Bu gürültünün üç farklı düzeyi(gücü) için,uygun bir filtreleme ile bu sinyalinin temiz biçimini elde etmeye çalışın. matlab kullanın
Bilgisayar kategorisinde