Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü Haçlılardan alması, İslam ve Hristiyan dünyasında nasıl bir etki yaratmıştır? Belirtiniz, bu ödevim için cevapları bekliyorum
Tarih kategorisinde

1 cevap

+1 oy
Selahaddin Eyyubi, Kudüs üzerine sefer yaparak şehri fethetmeyi başarmıştır. Haçlı birliklerinin iç karışıklıklar yaşadığı dönemde fırsattan istifade ederek ordularıyla birlikte büyük bir komuta birliği oluşturup şehir üzerine yürümüştür.

Kudüs’ün fethedilmesi sonrasında İslam dünyasında bir şahlanış başlarken, Haçlı dünyasında bir gerileme, güç kaybı yaşanmıştır. İslam coğrafyalarında yeni devletler kurulmaya ve birlikler oluşmaya başlarken, Haçlı dünyasında devletlerin iç kargaşaları artarak devam etmiştir. 

Selahaddin Eyyubi bu bakımdan tarihe geçmiş, tarihin akışını değiştirmiş ve yüzyıllar boyunca Müslümanlara örnek, Hristiyanlara ibret olacak bir işi gerçekleştirmiştir. Selahaddin Eyyubi, büyük komutan olarak anılır.