Haçlı Seferleri’nin sonuçlarını Müslüman ve Hristiyan dünyası açısından arkadaşlarınızla değerlendiriniz, konulu ödevim için cevaplar
Tarih kategorisinde

1 cevap

+1 oy
Dini Sonuçlar:

- Hıristiyan din adamlarına duyulan güven azaldı.
- Kudüs, Antakya vb. kutsal kentler Müslümanların elinde kaldı.

Siyasi Sonuçlar:
- Haçlılarla başarı ile savaşan Türklerin, İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
- Bizans, Anadolu üzerindeki hâkimiyetini iyice kaybetti. Ama ömrü uzadı.3- Avrupa’da Feodalite zayıfladı.

Ekonomik Sonuçlar:
- Haçlılar dönerken yanlarında Müslümanlar da gördükleri barut, pusula, kâğıt, matbaa gibi icatları da götürdüler. Bu durum Coğrafi Keşiflere, Rönesans ve Reforma ortam hazırlamıştır.
- Akdeniz limanlarının önemi arttı.