Kimya kategorisinde misafir

1 cevap

0 oy
Temel Tanecik  Kütle (birim) Yük (birim)
Elektron 5,43x10–4 -1
Proton 1 +1
Nötron 1 0

Tablo da birim elektrik yükü 1,602x10–19 Coulomb kabul edilmiş ve protonun yükü +1, elektronun yükü ise –1 birim yük ile gösterilmiştir.

İlgili sorular