Atom numarası ve kütle numarası kavramlarının atomdaki hangi temel tanecik sayıları için kullanıldığını araştırınız. ?
Kimya kategorisinde misafir

1 cevap

0 oy
Doğru cevap

Atom numarası ve kütle numarası kavramları Elektron, proton ve nötron için kullanır.

Kütle numarasıatom çekirdeğindeki proton ve nötron sayılarının toplamına, o atomun kütle numarası denir. "A" harfi ile gösterilir.
Kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı
A : Kütle Numarası Z : Proton Sayısı = Atom Numarası N : Nötron Sayısı

Atom numarası: Bir atomda bulunan proton sayısı, elementi tanımlar ve atom numarası olarak adlandırılır. Atomda bulunan proton sayısı aynı zamanda, elementin kimyasal karakteri hakkında da bilgi verir.

İlgili sorular

1 cevap