Araştırma sonucunda edindiğimiz bilgileri poster şeklinde hazırlayarak sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.
Fen kategorisinde

1 cevap

0 oy

Fosil, yer kabuğunun en üst bölümünü oluşturan tortul kayaçların çoğunda, bazen iyi korunmuş, bazen de erozyon ve sedimantasyon sırasında tahrip olmuş, ölü organizma kalıntılarıdır. Fosiller milyonlarca yıl önce ölmüş canlıların kalıntıları sonucu oluşur. Canlı artıkları zamanla kimyasal, fiziksel ve biyolojik işlemler geçirir ve farklı şekillere girerler. Hava ile teması kesilmiş, toprak altında kalmış canlılardan zamanla fosiller oluşur. Tabi bu işlemler milyonlarca yıl sürebilir, sürmesi gerekebilir.