Geçmişten günümüze dünyanın şekli ile ilgili hangi görüşler öne sürülmüştür?
Tarih kategorisinde

1 cevap

0 oy

- Geçmişte İnsanlar Dünya’yı düz bir tepsi gibi ya da öküzün boynuzları üzerinde duran bir nesne olarak biliyorlardı.

- 4000 yıl önce yaşayan eski Mısırlılar Dünya’yı uzunca bir kutu, gökyüzünü de o kutunun kapağı gibi düşünüyorlardı.

- Eski Hintliler ise Dünya’nın dört filin sırtında duran büyük bir daire biçiminde olduğuna inanıyorlardı. Onlara göre bu 4 fil de bir kaplumbağanın sırtında duruyor, kaplumbağa ise sonsuz bir denizde yüzüyordu.

İlgili sorular