REKLAM

Düzeltme işaretinin günümüzdeki kullanım kurallarına neden uyulmamıştır?
Türkçe kategorisinde

1 cevap

+1 oy
Doğru cevap

Düzeltme işaretinin günümüzdeki kullanım kurallarına uyulmama nedeni ise bizler cümle içinde düzeltme işaretleri olmadan da cümle içinde ne anlama geldiğini bildiğimiz için bu kurala pek uymuyoruz.

Düzeltme işareti Türkçe olmayan kelimelerde kullanılan bir işarettir. Bu işaret hem uzatma hem de inceltme görevinde kullanılır. İnceltme görevi sadece “g, k, l” ünsüzleri için; uzatma görevi de “a, i ve u” ünsüzleri için söz konusudur.

 İnceltme görevi ve uzatma görevlerini üstlenir

Bazı yabancı kelimelerde –Türkçede kalın ünlülerle birlikte kullanılmayan– ince ünsüzler (g, k, l) vardır. Bu ünsüzlerin ince olduğunu, yani ince okunmaları gerektiğini kendilerinden hemen sonra gelen kalın ünlülerin (a, u) üzerine düzeltme işareti koyarak anlarız. Bu ünsüzlerin ince okunmasının gereği asıllarının öyle oluşu; amacı da yanlış anlam çıkarılmasını engellemektir.

Eğer bu kelimelerden bazılarında düzeltme işareti kullanılmazsa aynı harflerle yazılan başka kelimelerle karıştırılabilir ve yanlış anlamlara yol açılabilir ki bu kelimelerin anlamları çok farklıdır: Hâlâ ile hala / Kâr ile kar…

Âdet    : gelenek, alışkanlık             adet    : sayı
Yâr      : sevgili                              yar     : uçurum
Âlem   : dünya, evren                     alem  : bayrak
Şûra    : danışma kurulu                  şura  : şu yer
Hâlâ    : şimdi                                 hala  : babanın kız kardesi

İlgili sorular